Integritetspolicy

Developer of naitive iOS apps

Din integritet är viktig för oss därför har vi tagit fram en integritetspolicy som täcker hur vi samlar in, använder, avslöjar, överför och lagrar dina personuppgifter.

Vår integritetspolicy i korthet

Vi är måna om din integritet. Din information och Dina uppgifter är Ditt. Den information som skapas, samlas in och registreras i våra appar sparas i första hand på din enhet och i ditt iCloud-konto för Apple-enheter eller ditt Google drive-konto för Android-enheter. Uppgifter som du aktivt väljer att spara på våra servrar lagras i krypterad form och skyddas ifrån intrång. Kommunikationen mellan dina enheter och våra servrar sker krypterad.

De uppgifter som vi samlar om dina besök på våra hemsidor och hur du använder våra appar anonymiserar vi så att de ej kan förknippas med dig. Vi avstår ifrån att samla in uppgifter som inte bidrar till din nytta eller upplevelse av våra appar eller webbsidor. Uppgifter som inte går att anonymisera sparas i första hand på din enhet eller ditt iCloud-/Google drive-konto. Vi lagrar endast information om dig som du aktivt godkänner att vi lagrar. Du har rätten att begära att få information om dig som vi lagrar raderad.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all typ av information som som på något sätt, direkt eller indirekt kan kan kopplas till en levande person.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar in uppgifter genom ditt användande av våra produkter och tjänster. Vi samlar bara sådana uppgifter som kan bidraga till din användning och nytta av våra produkter och tjänster.

Vi är intresserade av att ge dig största möjliga nytta med våra appar och webbsidor. Information som inte bidrar till din upplevelse och nytta kommer vi inte att lagra och behandla.

Hur vi lagrar personuppgifter

All information som vi lagrar på våra servrar är anonymiserad och/eller krypterad.

Hur vi använder personuppgifter

Vi använder personuppgifter endast i syfte att förbättra våra produkter och tjänster. Vi säljer inga personuppgifter. Vi frånsäger oss allt ansvar för de uppgifter som finns lagrade på dina enheter och på ditt iCloude- eller Google drive-konto.

Dina rättigheter

Du har rätten att begära att få information om dig som vi lagrar raderad. Vi kan av naturliga skäl inte radera data som har blivit anonymiserad då den ej längre är associerad till dig.